Metoder

Här kan du ladda ner några metoder som använts vid naturvärdesbedömningar. Det är värdefullt att diskutera metoder för att utveckla dem vidare. Övriga inventeringsmetoder finns beskrivna i rapporterna varav många finns att ladda ner på hemsida under Utförda arbeten.

Bedömning av biologisk mångfald i småvatten (56 kB)

Bedömning av naturvärde hos ädellövträd (18 kB)

Modell för sambandet Arter-Stukturer-Processer (199 kB)