Exempel på projekt

Här är några av de områden som varit särskilt intressanta att arbeta med och som är spännande att utveckla vidare. Hör gärna av dig om du tycker det låter intressant och vill utbyta idéer!

Samverkansprocesser

Närnatur

Att upptäcka tillsammans

Vatten och skola

Landskap

Vatten och avrinningsområden

Helhetssyn på hydromorfologi och biologi

Vildbin