Aktuella projekt

Här kan du läsa om projekt och frågeställningar som BioDivers har arbetat med och som bedöms som särskilt intressanta att diskutera och utveckla vidare. En del av projekten är av äldre datum men eftersom frågeställningarna fortfarande känns angelägna ligger de ändå kvar under "Aktuella projekt".

Välj bland nedanstående länkar för att läsa mer om projekten

Restaurering av bilokaler

Koppling mellan hydromorfologi och biologiska naturvärden på flodplan

Poolernas ekologiska betydelse i riffle-pool system

Betydelsen av död ved i vattendrag

Landskapsekologiska analyser av skogsmark

Koppling mellan kulturmiljövärden och naturvärden

Koppling mellan landsbygdsutveckling, naturvård och hållbar utveckling

Den tätortsnära naturens betydelse

Faktorer som påverkar biologisk mångfald i småvatten

Delaktighet och engagemang för naturvård

Visionsarbete och mångfald