Miljöpolicy

BioDivers Naturvårdskonsult ska verka för en bättre miljö i enlighet med Agenda 21 som formulerades vid FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro 1992. Detta sker genom en strävan att minimera förbrukningen av energi och råvaror samt utsläpp av föroreningar. Även de sociala, ekonomiska och kulturella dimensionerna i Agenda 21 är nödvändiga för en hållbar utveckling. Arbete ska därför grunda sig på förhållningssätt som skapar förutsättning för denna helhetssyn. Miljöarbetet ska bedrivas med återkommande förbättringar. Ny kunskap inom miljöområdet ska kontinuerligt inhämtas. Miljöarbetet ska ske genom att identifiera och kvantifiera verksamhetens miljöpåverkan, sätta upp konkreta miljömål samt göra handlingsplan och uppföljning enligt lärandecyklen. BioDivers Naturvårdskonsult ska genom sin verksamhet bidra med saklig kunskap och genom dialog bidra till ökad förståelse för miljöfrågor.

• Miljöanpassade varor och tjänster ska väljas där det är möjligt. Det mest miljöanpassade alternativet bör väljas. (Med miljöanpassad menas i första hand varor och tjänster som är märkta med Bra Miljöval, Svanen, KRAV, FSC, EU-blomman, TCO eller Energy Star.)
• Återanvändning av material eftersträvas i första hand. I andra hand sker återvinning.
• Förbrukning av energi och material minimeras.
• Förnybar energi prioriteras.
• Miljökrav ställs på leverantörer.

Mål
• Bränsleförbrukningen på använt fordon ska minska med minst 30 % per mil till 2010 jämfört med 2002. UPPNÅTT
• Använt fordon ska drivas på biobränsle, helst biogas, eller förnybar el (Bra Miljöval), före 2015.
• Nyinköpta arbetskläder ska vara fria från miljöfarliga ämnen och bomull ska vara ekologiskt odlad från och med 2009.
• Det genomsnittliga utsläppet av koldioxid med fossilt ursprung under perioden 2005-2010 ska ha halverats jämfört med 1996 då företaget startades. UPPNÅTT
• NYTT MÅL 2010. Det genomsnittliga utsläppet av koldioxid med fossilt ursprung för perioden 2005-2010 ska minskas med minst ytterligare 20 % till perioden 2013-2015.

Uppföljning 2009
Gjorda åtgärder
• 1997. Uppvärmning av kontor sker med förnybar energi (pellets).
• 2002. El till kontor är förnybar och märkt Bra Miljöval. Falkenbergs Energi
• 2003. Byte av bil som sänker bränsleförbrukningen med ca 18 % per mil.
• 2003. Ecodrivning tillämpas.
• 2006. Sommardäck är fria från HA-oljor. Grön kemi
• 2008. Anlitat web-hotell är nominerat till Årets gröna datahall. Ipeer
• 2008. Inköpt datorutrustning (datorskärm och skrivare) är märkt med TCO och Energy Star.
• 2009. Hyrbil, med bränsleförbrukning på 0,46 l/mil, börjar användas för längre sträckor. Detta innebär en minskning av bränsleförbrukning på ca 35 % på dessa sträckor.
• 2009. Vinterdäck är dubbfria och fria från HA-oljor.

• Kaffe är ekologiskt odlat och Rättvisemärkt
• Då det är möjligt sker resor med tåg eller buss.
• Då det är möjligt används cykel vid inventeringar eller kortare transporter.
• El till datorutrustning mm stängs av på extern strömbrytare för att undvika strömförbrukning nattetid.
• Lågenergilampor och lysrör i stället för glödlampor på kontor.
• Dubbelsidig utskrift sker. Eventuella enkelsidiga utskrifter återanvänds som anteckningspapper eller för utskrifter på papprets baksida. Därefter återvinns pappret.

Uppföljning av miljömålen
• Bränsleförbrukningen på använt fordon ska minska med minst 30 % per mil till 2010 jämfört med 2002.
Målet beräknas vara uppfyllt 2010. Byte av bil minskar förbrukningen med 18 %, ecodriving beräknas minska förbrukningen med 10 % och hyrbil med förbrukning på 0,46 l/mil för vissa längre resor beräknas minska förbrukningen med 5 %. Tillsammans är minskningen då 30 % jämfört med 2002.
• Använt fordon ska drivas på biobränsle, helst biogas, eller förnybar el (Bra Miljöval), före 2015.
Ännu har inte målet uppfyllts, men ytterligare tid finns kvar.
• Nyinköpta arbetskläder ska vara fria från miljöfarliga ämnen och bomull ska vara ekologiskt odlad.
Arbetskläder har ännu inte behövts köpas sedan målet är satt. Däremot har samtliga nyinköpta undertröjor bestått av ekologiskt odlad bomull.
• Utsläpp av koldioxid med fossilt ursprung ska ha halverats 2010 jämfört med 1996 då företaget startades.
Utsläpp av koldioxid med fossilt ursprung har minskat med över 50 %.

Uppföljning av miljöpåverkan
Har gjorts under 2008 och kan laddas ner som pdf.

Uppföljning av miljöpåverkan (26 kB)