Att upptäcka tillsammans

Något av det mest inspirerande och spännande är att upptäcka och utforska naturen tillsammans. Att få överraskas, förundras och lära sig nytt känns verkligen meningsfullt. Vi lär av varande genom att vi har olika kunskaper om natur, kulturhistoria, jordbruk, skogsbruk eller annat.

Detta kan göras vid enstaka tillfällen som vid vattendragsvandringar vilket är något många vattenråd arrangerar. Ätrans vattenrådhar exempelvis genomfört många sådana vandringar längs vattendrag med markägare och intresserade för att upptäcka och lära sig om det vattendrag som man har i närområdet. Vattenrådet arrangerade även utbildningar i konceptet för att fler skulle vilja arrangera och hålla i vandringar.

Man kan även genomföra återkommande vandringar för att göra mer heltäckande inventeringar tillsammans. Älvsereds byalag i samverkan med Ätrans vattenråd genomförde flera vandringar längs Gamlarydsån för att tillsammans inventera en sträcka. Det blev mycket inspirerande och lärorikt om både naturen och kulturhistorian.

Mellan 2012 till 2015 genomförde Naturskyddsföreningen i Mark tillsammans med Ställa hembygdsförening och byalaget en inventering av naturen vid Lygnerns branter. Markägare, experter, andra föreningar och alla intresserade bjöds in att var med. Totalt deltog cirka 200 personer vid ett 40-tal utflykter i området. Man lyckades dokumentera över 2000 arter varav nästan 100 var rödlistade. Totalt uppskattades det finnas minst 10000 arter i det 400 ha stora området. Inventeringen resulterade i olika åtgärder tillsammans med markägare och Västkuststiftelsen som fortfarande pågår. Det har även lett till årligt slåttergille som arrangeras av Naturskyddsföreningen och hembygdsföreningen.

Några frågeställninga
• Hur kan detta arbetssätt utvecklas för att bidra med kunskap till lokalsamhällen, forskning och för hållbar utveckling?

Exempel på projekt
Lygnerns norra branter-att upptäcka mångfald 2012-2015. Naturskyddsföreningen i Mark, Sätila hembygdsförening och byalag samt Marks kommun 2016
Högvadsåprojektet, Ätrans vattenråd 2017-2021