Företaget

BioDivers Naturvårdskonsult
BioDivers Naturvårdskonsult har sedan 1996 och gjort arbeten både i miljöer i vatten och på land. Specialområden var från början våtmarker, vattenlevande evertebrater, kärlväxter, amfibier och fåglar. Senare har även inventeringar gjorts på land i både odlingslandskap och skogsmark med artinventeringar av t ex lavar och mossor. Vid inventeringar där annan specialkompetens krävts har företaget samarbetat med olika experter t ex när det gäller svampar och gaddsteklar. Ev viktig del av arbetet har handlat om projektledning, dialog, samverkan och pedagogik.

Jag som driver företaget heter Peter Nolbrant och är utbildad NO-lärare och biolog. Jag är uppvuxen i Sandared utanför Borås men bor nu i Skene i Marks kommun. Fram till 2004 drevs företaget på deltid samtidigt som jag hade anställningar hos några olika arbetsgivare. Från 2004 har företaget drivits på heltid.