Företaget

BioDivers Naturvårdskonsult
BioDivers Naturvårdskonsult har funnits sedan 1996 och gjort arbeten både i miljöer i vatten och på land. Specialområden var från början våtmarker, vattenlevande evertebrater, kärlväxter, amfibier och fåglar. Senare har även inventeringar gjorts på land i både odlingslandskap och skogsmark med artinventeringar av t ex lavar och mossor. Vid flera inventeringar där specialkompetens krävs har företaget samarbetat med olika experter t ex när det gäller svampar och gaddsteklar. Både vid tidigare anställningar och inom företaget har projektledning, dialog, samverkan och information varit en viktig del av arbetet.

Expertis som anlitats för artbestämning och specialkunskaper
Alf och Britt Nilsson. Experter på svampar och aktiva Sveriges Mykologiska Förening.
L. Anders Nilsson. EkoBi Natur i Uppsala AB. Ledande expert på bin.
Johan Abenius, Johan Abenius Natur. Expert på gaddsteklar.
Johan Kling. Naturgeograf och hydrogeomorfologisk expert.

Samarbete har även skett med flera andra företag i arbeten när t ex kompletterande kompetens krävts. Företag som BioDivers samarbetat med är Melica, ProNatura, Himmerland Natur & Vattenvård AB, InNature och Sundh Miljö.

Presentation
Jag som driver företaget heter Peter Nolbrant och är biolog. Jag är uppvuxen i Sandared utanför Borås. Efter utbildning i Göteborg var jag och min familj bosatta några år i Lindome. Därifrån flyttade vi 1993 till Skene där vi nu bor. Fram till 2004 drevs företaget på deltid samtidigt som jag hade anställningar hos några olika arbetsgivare. Från 2004 har företaget drivits på heltid.

Högskola 225 högskolepoäng (enligt det gamla poängsystemet)
2004. Geografiska informationssystem 1, 5p. Högskolan i Skövde
1994. Biologexamen vid Göteborgs Universitet
Biologi 40 p, Kemi 40 p, Naturgeografi 20 p, Mark och markvård 10 p, Vatten och vattenvård 10 p, Ekologi 10 p, Biologisk bestämningsmetodik 10 p, Statistik för biologer 5 p, Projektkurs 20 p
1992. Ämneslärarexamen i biologi, kemi och fysik vid Göteborgs Universitet

Övriga kurser
2010. Praktisk kurs om hamling av lövträd, 1 dag, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, ledd av Ingemar Zachrisson och Ingvar Claesson.
2010. Naturvårdsbränning, 1 dag, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, ledd av Ingvar Claesson.
2009. Ängssvampar, 3 dagar, Länsstyrelsen i Kronobergs län, ledd av Kill Persson och Kerstin Bergelin.
2009. Vedgnag, 2 dagar, Härryda Naturskyddsförening, ledd av Bengt Ehnström.
2003. Skogliga signalarter vid Flämslätt 2 dagar ledd av ProNatura.
1996. 5-ess (spåra skyddsvärd skog i södra Sverige). Två tillfällen om vardera 2 dagar vid Möckelnsnäs och Hunneberg. Svenska Naturskyddsföreningen. Kurserna ledda av Bengt Ehnström, Ulf Arup och Sven G. Nilsson.

Tidigare anställningar är bl a följande:
2002-2004. Kommunbiolog, Marks kommun
2002. Naturkunskapslärare, Helsjöns folkhögskola
1995-2003. Agenda 21-samordnare, Svenljunga kommun och Bollebygds kommun
1993-1995. Naturkunskapslärare, Viskadalens folkhögskola och AFIG