StartsidaErfarenhetsutbyte kring projekt och metoder

Utbyte av erfarenheter är viktigt för att utveckla kunskap. Därför läggs projekt, metoder, rapporter och utvecklingsmöjligheter ut på hemsidan. Här kan du också hitta länkar till en mängd intressanta hemsidor!

Aktuella projekt
Metoder

Rapporter
Länkar

BioDivers Naturvårdskonsult bedriver sedan 1996 verksamhet inom naturvård och miljövård.

Arbetsområden är bl a inventeringar, uppföljningar, skötselplaner, natur-vårdsprogram, fotodokumentation, layouter, utbildningar och naturguidningar. Resultaten redovisas i rapporter, broschyrer, bildprogram, databaser, GIS mm.

Grundsynen är att mångfalden är en förutsättning för människors välfärd, hälsa, ekonomi och kreativitet.

Uppdaterad 2016-02-11