Vatten och skola

Vatten är en av de bästa pedagogiska utgångspunkterna att arbeta med i skolan. Det kan knytas an till alla ämnesområden och det fungerar därför utmärkt för ämnesövergripande temaarbeten. Mänskliga kulturer har utvecklats vid vatten, det går göra en mängd spännande experiment med vatten och det brukar finnas spännande naturmiljöer med vatten att utforska i närheten av skolorna. Inte minst väcker vatten känslor och är en källa till kreativitet som kan användas i estetiska ämnen. Dessutom inspirerar vatten till samarbete, demokrati och arbete med hållbar utveckling.

Många skolor och förskolor har insett detta och använt sig av vatten och utomhuspedagogik i sitt arbete. På flera platser har det även skett samarbete mellan vattenråd och skolor som skapar vinn-vinnsituationer där skolor kan få hjälp och där vattenråd kan sprida kunskap om avrinningsområden och vattenfrågor.

Några frågeställningar och utveckling
• Lärarhandledningar kring temat vatten och avrinningsområden samt med idéer till samarbete med vattenråd behöver tas fram.
• Hur kan temat kring vatten utvecklas vidare inom pedagogiken?

Vattnet i skolan - samverkan mellan vattenråd och skolor med avrinningsområdet som en pedagogisk möjlighet. Lygnerns vattenråd och Bollebygds kommun 2017.

Pedagogiska vattenmiljöer vid Sätilaskolan. Lygnerns vattenråd 2016.